Båttyp nr 3, byggd av Allan Lensäter, Sundsvall
  Fler bilder
Båttyp N:r 3   Tillbaka till listan

Blekings-eka.
Längd 4,5 m, bredd 1,6 m / mallat djup 0,53 m.

Bland alla de båtar jag sett och provat, har ingen vunnit min sympati så, som den gamla hederliga ”blekingsekan”, vilken trots sin ålder, torde vara ett verkligt mönster för en god sjöbåt. Typen är nämligen mycket gammal. Och mycket prövad. Den är snabbseglad och vakar väl i sjö, både på kryss och länsning. Den passar för nästan alla ändamål vartill båt kan användas och den flyter ganska grunt. Rymlig och bärkraftig efter sin storlek, torde den därför vara värd att rekommendera, enär den kan byggas jämförelsevis billigt. Förstäven göres långt underlöpande, så att den forsätter i jämn bukt från kölen och bildar ingen vinkel vid sammansättningen. Denna form gör att den vakar lätt i motsjö och att den kan komma nära en långgrund strand, vilket alltid är praktiskt då man skall landa på dylika ställen.

Akterstäven står i 45 á 50 graders vinkel och är försedd med ”spegel”. Denna form gör båten rymlig i aktern så att den kan länsa undan sjön, vilket är en god egenskap hos en farkost.

Akterspegeln kanske vållar amatören litet huvudbry, då ett par, eventuellt tre bord skola sticka in ändarna i dennas underkant, som härför är notad. Det är ju kanske litet krångligt första gången man gör det, men här som annorstädes är det lämpligt att göra ett försök med en mall av tunt virke, plywood, masonit eller t. o. m. papp, så att man får den rätta formen och fästad på rätt sätt.

Det är ju inte alldeles nödvändigt att sticka in borden i spegelkanten, utan de kunna även spikas under denna, men då mister båten sin egenart och då blir det heller ingen riktig Blekingseka.

Läs John Svenssons berättelse om Ett äventyr i en Blekingseka.

Tillbaka till listan