Ritningen som är i skala 1:10
om ej annat anges,
består av båten sedd från sidan med markering för spant

 

sedd uppifrån

 


i genomskärning i mitten
utslag till mallar
.
Mallmönster i naturlig storlek finns till flertalet modeller.
Exempel på mallmönster

Ytterligare information kan förekomma, såsom (om ej annat anges i prislistan) arbetsbeskrivning.

Alla ritningar och mallmönster är gjorda av John Svensson mellan 1925 och 1962.

Ritningen levereras vikt.