Exempel på mallmönster.

Mallmönster på spännpapper i skala 1:1 levereras vikt.

Användningen av mallen framgår av kapitel 5 i handboken.