Båttyp N:r 35   Tillbaka till listan

Roddbåt med hjälpsegel.
Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, mallat djup 0,475m.

Både båttyp nr 34 och 35 äro klinkbyggda, de likna varandra till utseendet men byggas något olika. Bägge äro lättrodda farkoster och den ena kan förses med ett mindre hjälpsegel eller eventuellt med en liten utbordare.

Tillbaka till listan