Båttyp N:r 29   Tillbaka till listan

Kravellbyggd segelkutter.
Längd 4,5 m, bredd 1,7 m, mallat djup 0,5 m.

Detta är en liten, fyllig och bred kutter, avsedd för insjö eller skärgård. Den kan byggas på listkravell och bör alltså kunna vara en lämplig pojkbåt.

Den är försedd med ett tämligen omfångsrikt däck och ett begränsat utrymme i sittrummet.

Båten är ritad med cementköl i plåthylsa och den seglar mycket bra.

Tillbaka till listan