12-åring som kanotbyggare.

Under denna rubrik har redaktör Törnqvist skrivit i Södermanlands Nyheter:

”Ovanligt är det väl knappast att pojkar bygga kanoter. ---- Åtminstone vet jag att några pojkar med rätt så primitiva verktyg lyckats slå ihop användbara farkoster av detta slag. Priset tages nog av en 12-årig pojke, som med allra största noggrannhet byggt en 4-meters kanot, sålt den, och nu i dagarna sträckt kölen till ett 'systerskepp'. Ritningarna har han erhållit genom att skriva till herr John Svensson i Trälleborg. 12-åringens kanotbygge, under vilket ritningarna till alla delar följdes, visar att herr Svenssons ritningar kunna rekommenderas icke minst därför att de äro så lättfattliga.

Det är roligt att se den unge båtbyggaren arbeta. Han är liksom alla ungdomar som hysa ett stort intresse för ett arbete ytterst angelägen att beskriva sitt verk för sina närmaste och att konferera med dem om alla detaljerna. Hans första båt blev mycket lyckad och gör mästaren all heder. 'Systerskeppet' blir säkerligen lika gott. 12-åringen kan vara stolt över sitt verk.

Ha dessa rader kunnat väcka intresse hos andra pojkar att i stället för att gå och slå dank på gator och i gränder, göra något nyttigt arbete, då har pojkens kanotbygge varit av större betydelse än vad han kunnat tänka sig.”

Ja, visst är det roligt att ungdomar vilja ägna sig åt arbete, och jag har sett många pojkar i de åren, som byggt, eller försökt bygga små farkoster av ett eller annat slag. Men jag har även sett med harm, hur dåraktigt somliga sedan har använt sina mer eller mindre slarvigt byggda båtar och det är underligt att det inte sker flera olyckor än det gör.

Pojkar äro sig nog tämligen lika, om de vistas på land eller vatten. Men de böra nog vänta tills de bli lite äldre än 12 år, innan de bli båtbyggmästare och de behöva nog i de flesta fall lite ledning och hjälp vid de första försöken, om resultatet skall bli vällyckat.

Tillbaka till Nr 20

Tillbaka till listan