Båttyp N:r 19   Tillbaka till listan

Pojkkanot.
Längd 4,0 m, bredd 1,0 m, mallat djup 0,3 m

Om kanoter vore mycket att säga. De har sin egen historia, och för dem som speciellt intressera sig för kanoter vill jag hänvisa till Svenska Kanotförbundet, adress Stockholm, eller Ingenjör Sven Thorell, Ålsten. Därifrån kunna ritningar till alla finare kanoter erhållas.

Den här avbildade är ganska bärig och avsedd för nybörjare inom kanotidrotten.

Denna kanot är avsedd att byggas på klink. Den är 1 meter bred, varför den ej är så riskabel som de vanliga små paddelkanoterna, vilka måste handhavas med försiktighet om de, ej skola kantra. En modell som är mycket lätt att bygga. Men skall man använda segel, så måste man även ha köl eller centerbord.

Tillbaka till listan