Båttyp N:r 18   Tillbaka till listan

Ruffad motorbåt.
Längd 10,0 m, bredd 3,0 m, mallat djup 1,2 m.

Detta är en gedigen, rymlig och kraftig båttyp, som med sin relativt höga bog och sin lutande, breda akter, klarar sig bra i både med- och motsjö. Bogen är bra utlagd och avvisar sjön framifrån och aktern lyfter sig relativt lätt vid länsning.

Båten har i övrigt ett ganska högt fribord och bör kunna hålla sig tämligen torr även i blåsväder. Det är en bra båt, men knappast lämplig som experimentbygge för vem som helst. Därtill är den både för bra och för dyrbar. Duktiga amatörer ha dock, med gott resultat, byggt den.

Tillbaka till listan