Båttyp N:r 11   Tillbaka till listan

Ruffad motorbåt.
Längd 7,0 m, bredd 1,9 m, mallat djup 0,9 m.

På större farkoster, antingen de skola användas för nöjessegling, fiske eller något annat syfte är det angenämt att ha en ruff eller kajuta. På 7-10 meters båtar är det lämpligast att placera ruffen på förskeppet med ingång från akterkant. På akterskeppet kan då bli ett ganska rymligt sittrum med maskinkappen ungefär i mitten.

Ruffen, som kan vara 1400 mm hög från durk till tak, skyddar då ganska bra för överspolning i motsjö.

En dylik båt bör göras så grov att den tål en kraftig maskin. Bordläggningen bör vara minst 23 mm tjock och kan därför byggas på kravell, över sågade spant eller järnspant.

Inredningen göres med så mycken omtanke som möjligt för utrymmets och trevnadens skull. Styrinrättningen, ratten, placeras så att ”rorgängaren” bekvämt kan sköta maskinens spakar och handtag. Inuti ruffen kan 2 liggplatser anordnas så att de, då de ej brukas till vila, kunna sammanfällas till bänkar. Bordet kan göras löst och nedfällas i en hylsa i golvet eller placeras på förkant och helt eller delvis fällas ned.

Tillbaka till listan