Båttyp N:r 10   Tillbaka till listan

Däckad fiskebåt. Östersjökoster.
Längd 7,0 m, bredd 2,8 m, mallat djup 1,0 m

De fiskare, som hava sin sysselsättning på öppen sjö, måste framför alla andra hava dugliga sjögående båtar, om de skola kunna rationellt driva sitt mången gång farliga yrke. Dessa havets arbetare ha därför mycket höga och berättigade anspråk på sina båtar, och de tillämpa utan undantag alla praktiska rön och erfarenheter av värde, å såväl konstruktion som utrustning.

Denna båttyp är i det närmaste gemensam för däckade fiskebåtar längs hela kusten av södra Sverige. Den gör endast mindre avvikelser på olika platser, beroende på olika fiskemetoder, olika redskap och olika naturförhållanden i övrigt. I Blekinge och på ostkusten av Skåne bygges båten mera fyllig, och masten göres så lång att toppstången räcker ett par meter över salningsgodset. På sydkusten däremot bygges skrovet något smäckrare, synnerligast å förskeppet. Masten räcker ej längre än till salningen, vilket är fördelaktigt då den skall resas och hanteras på sjön, men toppsegelstången blir i detta fall så mycket längre och tyngre.

Däcket är vanligen fur, och bör alltid göras av prima virke med kärnsidan nedåt samt alla däcksspikar väl skyddade för väta.

Kajutan göres så att den kan inrymma 2 någorlunda bekväma kojplatser, samt eventuellt plats för en 6-10 hästkrafters motor.

Ritningar till denna båt ha även sålts i stor utsträckning till Norge. Ända uppe i Hammerfest och Nordkap ha dylika båtar byggts.

Tillbaka till listan