Båttyp N:r 8   Tillbaka till listan

Motorbåt.
Längd 6,0 m, bredd 1,7 m, mallat djup 0,65 m.

Avbildningen på denna sida visar en typ, som visserligen inte äger alla fördelar, men som är både trevlig och praktisk. I synnerhet i insjöar eller i skärgård är den mycket lämplig. Den har därtill den fördelen, att den ej ställer sig synnerligen dyr i tillverkningskostnad.

Typen liknar föregående, men är rymligare och mera bärkraftig. Den är ju även större och försedd med däck såväl i för som akter. På denna typ är det mycket lämpligt att anbringa en sufflett, som skyddar för både regn och sjöstänk.

Denna båt är lämplig för en inombordsmotor på 4-10 hästkrafter.

Tillbaka till listan