Båttyp nr 7, byggd av Holger Karlsson, Korskrogen, 
som försett den med ångmaskin och skorsten.
Fler bilder
  Bilder från Ljusdalsposten 06-08-03
Båttyp N:r 7 Tillbaka till listan

Motorbåt.
Längd 5,0 m, bredd 1,5 m, mallat djup 0,55 m.

Länge hade man experimenterat för att erhålla lämplig maskinkraft för båtar. Motorn blev funnen och fick här sin största uppgift. Motorbåten har erövrat världen, och den är onekligen mycket praktisk. Så fullkomlig och enkel som motorn numera är, torde den kunna skötas av vem som helst.

Den här avbildade båten är lämplig för såväl inom- som utombordsmotor. Den kan byggas på klink eller kravell. Bordläggningens tjocklek bör ej understiga 15 mm ek eller 18 mm furu. Förtimringen kan vara antingen basade eller sågade spant och göras med hänsyn. till motorns typ och styrka.

Det är en standardtyp för mindre motorbåtar och en god sådan.

Tillbaka till listan