Båttyp nr 5 byggd något bredare och något längre än på ritningen av Allan Lensäter, Sundsvall
Läs mer

Båttyp N:r 5   Tillbaka till listan

Sydsvensk segelbåt.
Längd 5,0 m, bredd 1,8 m, mallat djup 0,6 m.

Denna båttyp är den mest vanliga i södra Sverige och i Danmark. Den är också praktisk både för öppen sjö och för skärgården. Den kryssar utmärkt väl och den kan ligga mycket nära vinden. På sydsvenska kusten är detta också uteslutande den båttyp som användes av såväl fiskare som lotsar. De större fiskebåtarna på sydkusten äro numera alla däckade, men typen är i huvudsak densamma, antingen båten är stor eller liten. Visserligen kan formen variera något på olika platser. I Blekinge och på Skånes ostkust är den fylligare och mera klumpig, och på sydkusten och vid Sundet smäckrare. Men den brukar på alla ställen byggas med goda skarp både i för och akter och djupt kölskarp, varigenom den tarvar jämförelsevis liten barlast och tål stora segel.

Skall den förses med motor bör alltid hänsyn tagas till att akterskeppet blir så fylligt som möjligt. Skarpet bör dock finnas i alla fall, men över vattnet måste bordläggningen bli väl utlagd och fyllig, ty motorns tyngd och propellerns arbete pressa alltid ned aktern. För övrigt bör en båt alltid förtimras grövre då maskinkraft skall användas, enär maskinen skakar och frestar både materiel och sammansättningar.

Tillbaka till listan