Båttyp N:r 4   Tillbaka till listan

Snipa.
Längd 4,0 m, bredd 1,35 m, djup 0,45 m.

Snipan är en mycket användbar båttyp. I hela vårt land förekommer den, något olika till form och konstruktion. Man talar således om Norrlandssnipan, Gotlandssnipan, Vättersnipan, Öresundssnipan m fl. Snipan bygges vanligen uteslutande som roddbåt och är därför i de flesta fall smärt och smäcker. Den kan framdrivas med stor hastighet, men är ej synnerligen lastdryg och tål inga stora segel.

På dylika båtar är det ju alltid skäl att göra inredningen nätt och smäcker, så att man undviker onödigt ”dödträ” som bara gör en farkost klumpig och tungrodd.

Tillbaka till listan