Båttyp nr 2A, byggd 2017 av Leif Andersson, Sandviken

  xxx
Båttyp N:r 2 / 2A / 2B   Tillbaka till listan

Flatbottnad roddbåt.
Längd 4,0 / 4,2 / 4,6 m, bredd 1,35 / 1,4 / 1,5 m, mallat djup 0,45 / 0,45 / 0,5 m.

Denna typ är en lycklig kombination av båt och flateka. Den har nämligen flat botten med eller utan köl, samt något buktig på sidorna. Det är en farkost som passar överallt; på grunda vatten och i öppen sjö, till alla möjliga ändamål. Den är mycket lättrodd och den ”vakar” väl i sjögång. Den kan med lätthet transporteras på is eller land och den är ganska bärig. Till och med som skeppsbåt till mindre fartyg har jag sett den användas. Den kan byggas på samma sätt som kobben. Man behöver inte göra sig besvär med att värma bordläggningsvirket, enär några skarpa vridningar eller böjningar ej finnas. Man finner denna båttyp på många ställen fast i något olika konstruktion.

Nr. 2A och 2B passa även för motordrift. Nr 2B kan förses med fördäck och vindruta.

Tillbaka till listan