Båttyp nr 1, byggd 2004 av Per Göran Back, Uppsala Båttyp nr 1, byggd 2011 av Tommy Petri, utställd på Slow craft i Rejmyre
  Fler bilder  
Båttyp N:r 1   Tillbaka till listan

Blekingskobb.
Längd 4,0 m, bredd 1,35 m, mallat djup 0,38 m.

Denna farkost, som har flat botten, kan man bygga utan att behöva värma virket.

Man börjar med att sammanfoga bottnen, enär här ej skall finnas någon köl. Bottnen kan spåntas eller fogas stumt kant i kant. Den sammanhålles av revlar som spikas, skruvas eller naglas fast. Så märker man upp och ritar ut bottnens form. Här som vid allt båtbygge utgår man från mitten och mäter noga, så att man får båda sidor absolut lika formade och lika stora. När bottnens form sålunda är given, arbetar man bort det överflödiga träet medelst såg eller yxa samt putsar kanten med en hyvel. Härvid bör man tillse att kanten får den sneda vinkel som passar till ”första bordet”, vilket skall fästas i densamma.

Bottnen lägges nu på två underlag ett stycke från vardera ändan, och belastas med tyngd så att den får önskad bukt. Tyngden får ej ligga på mitten ty då blir där en ”knöl” på bottnen, utan den lägges på båda sidor om mitten, långskepps räknat. Så fastsättes båda stammarna och övre bordet. Den bör förses mes minst två timmer i varje sida. Bottnens bukt på 4 meters längd bör vara minst 150 mm.

Tillbaka till listan