Bygg själv Eder båt.
Handbok i enklare båtbyggeri
Praktisk hjälpreda vid byggandet
av allmogebåtar och enklare farkoster,
försedd med originalteckningar
och illustrationer.
av JOHN SVENSSON
fd skeppstimmerman å Statens tågfärjor
sjunde upplagan 1960
 Utskriftsversion i pdf-format