John Svensson har skrivit en del artiklar om sitt liv och sin hembygd.

30 år som sjöman vid statens järnvägar

Från originalmanuskriptet till en artikelserie av John Svensson
införd i Karlshamns Allehanda omkring 1960

Pukavik en gammal, betydelsefull hamnplats, handels- och sjöfartsplats 

Från originalmanuskriptet av John Svensson
troligen införd i Karlshamns Allehanda i mitten av 1900-
talet