För mer information eller 
beställning kontakta
Kerstin Holmgren
Penningstråket 25
231 56 Trelleborg
Tel:  0708  240 363
kerstin.ab.holmgren@gmail.com